fbpx

REGULAMIN WYNAJMU SAL

Zasady ogólne

  1. Move On Akademia Tańca Sportowego sp.z.o.o udostępnia sale Osobom Wynajmującym, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.
  2. Rezerwacja sali można dokonywać z trzydniowym wyprzedzeniem.
  3. Przedpłaty można dokonać na konto Szkoły (dane w zakładce kontakt), lub w recepcji od poniedziałku do soboty w godzinach 16:00- 21:00.
  4. Rezerwacja sali wiąże się z wpłatą zaliczki, która ustalana jest indywidualnie. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
  5. W przypadku rezygnacji ze strony wynajmującego, zaliczka nie podlega zwrotowi
  6. W salach obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych, spożywania posiłków.
  7. W salach obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu.
  8. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sal, można korzystać wyłącznie na terenie sal.
  9. Najemca nie ma prawa podnajmować oraz udostępniac wynajmowanych sal i urządzeń innym osobom.
  10. W wynajmowanych salach, będacych przedmiotem najmu mogą przebywać wyłącznie uczestnicy wydarzenia, którzy zostali zaproszeni przez Najemcę, w związku z organizowanym przez niego wydarzeniem.
  11. Wydarzenie powinno zostać szczegółowo określone w karcie wynajmu: cel najmu, zakres wydarzenia, przewidywana liczba uczestników.
  12. W przypadku przedłużenia czasu najmu Move On Akademia Tańca Sportowego uprawnione jest do naliczania dodatkowej opłaty. Stawka godzinowa naliczana będzie zgodnie z cennikiem wynajmu za każdą następną godzinę po przekroczeniu 10 minut kolejnej godziny.
  13. Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztow naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia oraz sal powstałych w okresie wynajmu.
  14. Wynajmujący wraz z osobą odpowiedzialną za sale zobowiazani są sprawdzić stan sal i sprzętu przed udostępnieniem sal jak również po zakończeniu okresu najmu.
  15. Wynajmujący, opuszczając sale zobowiązany jest przekazać je wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem
  16. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynajmowanych sal, urządzeń lub ich wyposażenia, Move On Akademia Tańca Sportowego sp.z.o.o udokumentuje uszkodzenia, opracuje kosztorys napraw oraz dokonania naprawy.
  17. Najemca pokryje w całosci koszty usunięcia uszkodzeń, w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury vat, wraz z kopią kosztorysu napraw.
  18. Move On Akademia Tańca Sportowego sp.z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu w trakcie trwania umowy najmu. Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo uczestników pełną odpowiedzialność ponosi wynajmujacy.
  19. W przypadkach nie ujetych w regulaminie, decyzje w sprawie wynajmu pomieszczeń podejmuje właściciel Move On Akademia Tańca Sportowego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności.